Mobirise

Návod

První spuštění
Po instalaci se při prvním spuštění nabídne možnost vybrat složku pro ukládání dat a objeví se hlavní okno programu. Nyní je třeba vložit první feed pro sledování - nabídka se  otevře kliknutím na malou černou šipečku. Pokud chcete použít k vyzkoušení testovací server, klikněte nejdřív v nabídce na položku Testovací server. 

Mobirise

Testovací server
Funguje ihned po spuštění a není třeba ho nějak nastavovat.
V okně ukazuje adresu, na které je dostupný feed pro testy. Ikonka vpravo od URL je tlačítko pro vložení adresy do schránky.

Mobirise

Automatické nastavení
XML feed je možné nastavit ručně, nepo použít automatické nastavení. Zadá se jméno a URL nebo soubor s feedem a nechá se proběhnout analýza. Pokud se povede rozpoznat strukturu dokumentu, rovnou se zpracují data, pokud se analýza nepovede, zobrazí se okno pro ruční nastavení.

Mobirise

Základní nastavení feedu
Url - použijte buď adresu testovacího serveru, nebo vlastní adresu. Pokud máte XML pro testy na disku, vyberte ho v sekci Testy, program ho pak použije místo URL.
URL může obsahovat jméno a heslo.
Stahovat je možné i některé varianty csv souborů a jednotlivé xml zabalené do zip.
Časovač - počet minut mezi jednotlivými kontrolami automatické aktualizace. 1440 je aktualizace jednou denně. Nová data je možné načíst kdykoliv i ručně v hlavním okně programu.
Produkt - XML značka/tag zapoudřující jednotlivé produkty. Ukázka v další sekci. Pro testovací server je to SHOPITEM.
Produkt ID -XML tag, který označuje jedinečný identifikátor (kód) produktu. Pro testovací server je to ITEM_ID nebo PRODUCTNAME.
Je možné použít i zanořené prvky, pak se vyplní celá cesta, jednotlivé XML značky oddělené pomlčkou.
Pokud není vyplněno, jako id se použije id z atributu produktu například: <SHOPITEM id="XXXX">

Nastavení volitelné
Odebrat chybějící - produkty odebrané z feedu zůstávají uloženy, pokud je potřeba je po nějaké době odebrat, nastaví se počet dní. Pokud se vybere 0, informace o odebraných produktech je stále dostupná. 
Nastavení XML značek - přístupné až po prvním stažení XML souboru. Podrobnější popis níže.
Sledované položky - textový soubor v kódování Unicode, který obsahuje seznam Produkt ID, které mají být sledovány. Jedno ID na řádek.
Soubor js - javascript na míru pro dodatečné zpracování a pro práci s moduly.
Tag kategorie - tag s kategorií, jako je CATEGORY, CATEGORYTEXT, nebo zanořený tag jako CATEGORIES-CATEGORY. Je možné použít i jiný vhodný tag, třeba MANUFACTURER a v okně zobrazených dat je pak možné filtrovat produkty podle vybrané kategorie/podkategorie nebo výrobce.
Rozdělovníky kategorií - Znak, nebo znaky použité pro rozdělení kategorií a podkategorií, např:
KATEGORIE > PODKATEGORIE
Může být vynecháno, nebo použito více znaků u feedů, kde jsou hlavní kategorie odděleny jiným znakem než podkategorie, např:
HLAVNÍ : PODKAT1 > PODKAT2

Mobirise

Obvyklé nastavení
Zboží.cz - SHOPITEM a ITEM_ID nebo PRODUCTNAME
Heureka.cz - SHOPITEM a ITEM_ID nebo PRODUCTNAME
Shoptet - SHOPITEM a CODE
Upgates - PRODUCT a CODE
Google - item a id

Produkt ID je v programu používán k hlášení změn a používá se v seznamu sledovaných položek.

Mobirise

První stažení XML
Po uložení ručního nastavení nebo automatické analýze se spustí první stažení a zpracování. Dojde k základní analýze XML tagů a jejich přípravě pro další nastavení. Pokud dojde k nějaké chybě, je hlášena v záložce Události. Nejčastěji jde o nedostupný server, chybu v URL nebo překlepy v Produkt a Produkt ID.

Mobirise

Nastavení XML značek/tagů
Jakmile je poprvé úspěšně staženo a zpracováno XML, je možné podrobněji nastavit jednotlivé položky. Kliknutím pravým tlačítkem myši na feed v seznamu se otevře nabídka - Nastavení. V okně nastavení se otevře položka Nastavení XML značek.

V nově otevřeném okně se objeví seznam nalezených tagů s možností zapnout nebo vypnout jejich zobrazení ve výstupních datech a s možností sledovat u nich změny.
V náhledu XML je pouze několik položek zdrojového souboru, XML tagy se automaticky zvýrazňují pro lepší přehlednost při nastavování.
Veškeré změny zde se automaticky promítají do nastavení a po zavření okna je možné je uložit spolu s dalším nastavením, nebo zrušit.

Mobirise

Automatický a ruční režim
Nastavený feed můžeme nechat zpracovávat automaticky a zavřít hlavní okno - program poběží na pozadí s ikonou v liště.
Pokud není cílem automatický provoz, je možné feedy pozastavit - pak se aktualizují pouze ručně - buď jednotlivě v nabídce feedu, nebo všechny v hlavní nabídce funkcí Zpracovat všechno hned.

Mobirise

Výstupní data
Aktuální stav dat se zobrazí dvojklikem na feed v seznamu hlavního okna. Pokud byla data stažena alespoň 2x a došlo k porovnání, zobrazí se změny.
Pokud k datům existuje seznam sledovaných položek, může být použit.
Zobrazit je možné vše, změny aktuálního dne, změny poslední aktualizace, čerstvě odebrané/přidané nebo změněné položky. 
V položkách je možné vyhledávat podle jakéhokoliv textu bez ohledu na velikost písma.
V hlavní nabídce je možné exportovat data do CSV nebo XLSX, v místní nabídce kopírovat data do schránky.
Kategorie jsou zobrazeny jen u feedů, které je obsahují, použitý XML tag závisí na nastavení

Barevné odlišení
černá - nedošlo ke změně
červená - položka byla z feedu odebrána
oranžová - došlo ke změnám hodnot, staré hodnoty v závorce
zelená - nová položka
světle šedá - položka je nedostupná 2 a víc aktualizací v řadě

Mobirise
Adresa

Jakub Stančo
Opava
IČ 06479014

Kontakt

Email: info@stanco.cz

Make your own website with Mobirise